Terms & Conditions

Uvjeti poslovanja

Ukoliko ugovorne strane ne dogovore drugačije, na uvjete poslovanja primjenjuju se prvenstveno uvjeti poslovanja  Hvar Sailing j.d.o.o. objavljeni na ovoj stranici te važeći propisi, prvenstveno Zakon o zaštiti potrošača,Republike Hrvatske  osobito u dijelu u kojem navedeni zakon regulira pitanje ugovora sklopljenih na daljinu.

Uvjeti poslovanja određeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (N.N. 79/2007; 125/07; 79/09; 89/09), glava VII. – Ugovor sklopljen na daljinu.

Kupac:

Kupac je svaka pravna i fizička osoba koja uputi narudžbu i plaćanje Prodavatelju u www.yachtservicesplit , internet trgovini trgovačkog društva Hvar Sailing j.d.o.o. .
Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne preuzima odgovornost za ugovore sklopljene protivno ovoj odredbi.

Prodavatelj:

Prodavatelj je trgovačko društvoHvar Sailing j.d.o.o. ., Vukovarska 111, 21000 Split, Trgovački sud u Splitu, OOIB: 14511097217, te djeluje putem internetske stranice prodaje internet trgovine www.yachtservicesplit.com

Cijene:

Svi proizvodi ponuđeni u internet trgovini www.yachtservicesplit.com  izraženi su MPC u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn) sa uključenim PDV-om kao i ostalim valutama(EURO,USD, GBP). U cijenu nisu uključeni troškovi dostave koji se naplaćuju prilikom preuzimanja robe.

Fotografije i opisi:

Fotografije i opisi pojedinih proizvoda dobiveni su od proizvođača/dobavljača ili preuzeti s interneta i ne moraju nužno biti identični. Internet trgovina www.yachtservicesplit.com  nastoji što točnije navesti karakteristike proizvoda. Zadržavamo pravo pogreške u opisu i fotografiji proizvoda. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave!

Ugovor / ponuda:

Ugovor odnosno ponuda za traženi artikl sadrži sljedeće podatke:

imenu, tvrtki ili nazivu, matičnom broju i sjedištu trgovca ili osobe kojoj potrošač
može iznijeti svoje prigovore Prodavatelju na adrese naznačene u linka "kontakt"
proizvodu ili usluzi koji se nude te njihovu nazivu,
glavnim svojstvima proizvoda ili usluge,
cijeni proizvoda ili usluge, uključujući sva porezna i druga davanja,
troškovima dostave proizvoda,
načinu plaćanja te načinu i roku isporuke proizvoda ili pružanja usluge,
usluge servisa i ostale usluge nakon prodaje, ukoliko ih proizvođač osigurava,
naznačene su na jamstvenom listu proizvoda.
jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu,
pravu potrošača na raskid ugovora iz članka 45. ovoga Zakona i roku za raskid,
situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora,
troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije kada se taj trošak ne
zaračunava po osnovnoj tarifi,
ova ponuda vrijedi tri dana. Obzirom Prodavatelj zadržava pravo na izmjenu cijena te
se na ovu ponudu odnosi cijena koja će biti važeća u trenutku izvršenja plaćanja, molimo
Vas da prije izvršenja uplate provjerite cijenu.

Nemogućnost sklapanja ugovora:

Sukladno članku 43. Zakona o zaštiti potrošača, ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, odnosno djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

Servisni uvjeti:

Uvoznik garantira da će proizvod, ako se koristi pravilno i u skladu s priloženim uputama, u garantnom roku pravilno funkcionirati. Servisna mreža zastupnika proizvođača se obavezuje da će na vaš zahtjev podnesen u garantnom roku o vlastitom trošku otkloniti u svojim (ili ugovornim servisnim prostorijama) sve kvarove i tehničke nedostatke proizvoda koji su nastali pri normalnoj uporabi u vremenu na koje se odnosi garancija.
Ukoliko u roku od 45 dana po prijemu proizvoda na servis kvar ne bude otklonjen, servis se obvezuje da će proizvod zamijeniti novim (ili vratiti novac), u dogovoru sa prodavateljem. Zastupnik je obavezan osigurati servis i rezervne dijelove i nakon isteka garantnog roka, ukupno do 7 godina od datuma kupovine. Garancija počinje danom kupovine.

Jamstvo:

Svi artikli kupljeni u internet trgovini www.yachtservicesplit.com  imaju najmanje jednogodišnje jamstvo. Ovisno o proizvođaču artikal može imati jamstvo duže od jedne godine. Jamstveni list sastavni je dio isporuke uz naručeni proizvod kupcu. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun za cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Račun i jamstveni list jedini su dokumenti s kojima kupac može ostvariti svoja prava.

Otkazivanje ugovora:

Kupac može raskinuti ugovor, ne navodeći za to razlog u roku od sedam (7) dana. Rok otkazivanja narudžbe počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod, uz pretpostavku da je prije toga potrošaču bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti iz članka 44. Zakona o zaštiti potrošača.

Ako kupac nije primio potvrdu prethodne obavijesti iz članka 44. ovoga Zakona o zaštiti potrošača, ima pravo raskinuti ugovor u roku od tri mjeseca od primitka proizvoda. Međutim, ako Prodavatelj u roku iz prethodne rečenice dostavi kupcu potvrdu prethodne obavijesti iz kupac ima pravo raskinuti ugovor u roku od 14 dana od dana primitka potvrde prethodne obavijesti.

Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena unutar rokova, a Ugovor je raskinut u trenutku kada je Prodavatelj primio pisanu obavijest o raskidu.

U slučaju otkazivanja narudžbe Kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod Prodavatelju. Proizvod koji kupac vraća prodavatelju mora biti u originalnoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, neoštećen, bez znakova korištenja i potpuno ispravan.

Ukoliko je proizvod koji je Kupac vratio Podavatelju pozivajući se na odredbe ovog članka vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez svih dijelova i dokumentacije s kojom je Kupcu dostavljen te ako ih Kupac ne dostavi niti u daljnjem naknadnom roku od 8 dana od obavijesti Prodavatelja, smatra se da Kupac nije izvršio svoju obvezu vraćanja proizvoda Prodavatelju te u tom slučaju Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava, o čemu će obavijestiti Kupca.

Ukoliko je proizvod koji je Kupac vratio Podavatelju pozivajući se na odredbe ovog članka vraćen bez originalne ambalaže, s manjim oštećenjima ili sa znakovima korištenja, uslijed čega Prodavatelj neće biti u mogućnosti proizvod prodati kao nov proizvod, Kupac odgovara Prodavatelju za štetu koja se unaprijed procijenjuje u iznosu od 40% plaćene MPC proizvoda. Kupac prihvaćanjem ovih općih uvjeta unaprijed pristaje da se navedeni iznos naknade štete kompenzira s iznosom koji je Prodavatelj dužan vratiti Kupcu na ime uplaćenih sredstava s kamatama. Ukoliko je ovaj iznos ugovorne kazne niži od stvarne štete koja je Prodavatelju nastala oštećenjem, odnosno korištenjem proizvoda, Prodavatelj zadržava pravo potraživati naknadu punog iznosa naknade tako nastale štete.

Ukoliko je proizvod koji je Kupac vratio Podavatelju pozivajući se na odredbe ovog članka u originalnoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, neoštećen, bez znakova korištenja i potpuno ispravan, Prodavatelj se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva u roku od 30 dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora uvećan za zatezne kamate po kamatnoj stopi poslovne banke trgovca za oročene štedne uloge na tri mjeseca za cijelo razdoblje, računajući od primitka pisane obavijesti o raskidu do isplate.

Isključenje prava na raskid ugovora:

Potrošač nema pravo na raskid na temelju članka 45. i 46. Zakona o zaštiti potrošača ako je riječ o ugovoru:

o pružanju usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak potrošača, započelo prije isteka roka u kojem je potrošač imao pravo tražiti raskid ugovora, o prodaji proizvoda ili obavljanju usluge čija je cijena ovisna o fluktuacijama na financijskom tržištu, * o prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju, o prodaji audio ili videozapisa te računalnih programa koje je potrošač otpakirao, o prodaji novina, periodičnih publikacija i magazina, o igrama na sreću.

Nemogućnost isporuke od strane prodavatelja

U slučaju nemogućnosti isporuke proizvoda od strane prodavatelja zbog toga što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, prodavatelj će pismeno obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke. Odluči li se potrošač otkazati narudžbu prodavatelj će kupcu vratiti uplaćeni novac što je prije moguće, a najkasnije u roku 30 dana od kada je nastupilo zakašnjenje uvećano za propisanu kamatnu stopu.
Kada kupac izvrši plaćanje karticom ''on-line'', njegova kartica se ne tereti do isporuke robe. U slučaju otkazivanja narudžbe u roku od sedam dana nakon isporuke prodavatelj će izvršiti stroniranje plaćanja kod kartične kuće koja je izdala karticu.


Primjedbe i prigovori

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, članak 8., kupac može svoje pisane prigovore poslati na e-mail: info@yachtservicesplit.com  Na sve primjedbe i prigovore Hvar Sailing j.d.o.o.odgovorit će u roku od maksimalno 7 dana.

Rješavanje sporova

Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u mjestu sjedišta prodavatelja.

KUPNJOM PROIZVODA KUPAC PRIHVAĆA UVJETE POSLOVANJA

Boat Service Split  j.d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave.

Upute za korištenje web trgovine

Web trgovina je podijeljena na Glavne kategorije i podkategorije. U podkategorijama se nalaze proizvodi iz naše ponude. Ukoliko niste pronašli traženi proizvod u web trgovini možete nas kontaktirati preko emaila ili telefonski te zatražiti traženi proizvod. Postoji vjerovatnost da ga možemo isporučiti ali nije oglašen za prodaju.

Nakon što ste se odlučili za neki od ponuđenih proizvoda možete ga ubacite u košaricu klikom na tipku „Kupi“. Nakon ubacivanja proizvoda u košaricu u gornjem desnom uglu u svakom trenutku možete vidjeti ukupnu vrijednost svih odabranih proizvoda. Po završetku odabira kliknite na tipku „Košarica“ kako bi provjerili detalje o izabranim proizvodima, upisali potrebne količine i završili sa kupovinom.

Klikom „Dovrši kupovinu“ prikazuje se formular gdje je potrebno upisati Vaše kontakt podatke. Po primitku Vaše narudžbe obavjestiti ćemo Vas putem email-a u najkraće mogućem roku o statusu Vaše narudžbe.

Web: Izrada internet stranica